آیت الله اراکی: ولایتی که همراه با برائت نباشد ولایت نیست

کلیپی زیبا از آیت الله اراکی