مهمترین اخبار

  • اطلاعیۀ دفتر حضرت آیت الله اراکی در پی انتشار بیانیۀ درخواست حضرت استاد از مردم همیشه در صحنه جهت حضور پرشور در دور دوم انتخابات
  • آیت الله اراکی تأکید کرد: اعتکاف تمرینی برای همراهی امام معصوم(ع)
  • دبیر کل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: تشیع انگلیسی از اسلام آمریکایی بسیار خطرناک تر است زیرا از ابزار های نرم تری بهره می گیرد

دروس خارج حضرت آیت الله اراکی حفظه الله تعالی

فقه نظام سیاسی اسلام اصول فقه فقه نظام اقتصادی اسلام فقه فرهنگ فقه نظام عمران شهری فقه صلاة

جدیدترین اخبار

دیدار دكتر محمد اخگری معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما با آیت الله اراکی

دیدار دكتر محمد اخگری معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما با آیت الله اراکی

دبیر كل مجمع جهانی تقریب تاكید كرد: برنامه های مربوط به تقریب مذاهب در شبكه های برون مرزی سازمان صدا و سیما باید بیش از گذشته باشد .

جدیدترین فیلم ها