مهمترین اخبار

دروس خارج حضرت آیت الله اراکی حفظه الله تعالی

فقه نظام سیاسی اصول فقه دلیل عقلی اصول فقه الفاظ فقه اقتصاد فقه فرهنگ فقه عمران شهری

جدیدترین اخبار

اطلاعیه: دروس حضرت آیت الله اراکی در ماه مبارک رمضان

اطلاعیه: دروس حضرت آیت الله اراکی در ماه مبارک رمضان

دفتر حضرت آیت الله اراکی در ایام ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری درسهای خارج علم الاجتماع و خارج فلسفۀ تقریب و تفسیر مفاهیم بنیادین قرآن کریم در این ماه می نماید.

جدیدترین فیلم ها