مهمترین اخبار

دروس خارج حضرت آیت الله اراکی حفظه الله تعالی

فقه نظام سیاسی اسلام اصول فقه فقه نظام اقتصادی اسلام فقه فرهنگ فقه نظام عمران شهری فقه صلاة

جدیدترین اخبار

سخنرانی آیت الله اراکی در مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام نور مشهد

سخنرانی آیت الله اراکی در مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام نور مشهد

آیت الله اراکی دلیل کمرنگ بودن تدین را در اجتماع، تدوین و تبیین نکردن فقه اجتماعی دانست و گفت: ابتدا ما باید فقه اجتماعی را تدوین بعد از آن تبیین کنیم تا توقع داشته باشیم فرهنگ اسلامی در جامعه دیده شود.

جدیدترین فیلم ها