مهمترین اخبار

دروس خارج حضرت آیت الله اراکی حفظه الله تعالی

فقه نظام سیاسی اسلام اصول فقه فقه نظام اقتصادی اسلام فقه فرهنگ فقه نظام عمران شهری فقه صلاة

جدیدترین اخبار

مصاحبۀ خبرگزاری تقریب با آیت الله اراکی پیرامون وحدت امت اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی و راهپیمایی روز قدس

مصاحبۀ خبرگزاری تقریب با آیت الله اراکی پیرامون وحدت امت اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی و راهپیمایی روز قدس

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: اگر خیانت برخی از حکام و سران عرب منطقه و همچنین همدستی اینها با استعمارگران نبود، اساسا رژیم صهیونیستی شکل نمی گرفت.

جدیدترین فیلم ها